GRUPPEBEHANDLING MBSR og MBCT

GRUPPEBEHANDLING MBSR og MBCT

Siddende opmlærksomhedstræning.

S1 s2

GRUPPEBEHANDLING MBSR og MBCT

Mindfulness træning (dansk: opmærksomhedstræning eller nærværstræning) er en metode, som sidst i 70’erne er udviklet af Dr. Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts Medical School, USA.

 

Ved hjælp af denne metode trænes en her-og-nu op- mærksomhed i forhold til egne tanker og forestillinger, hvor om- drejningspunktet er nærvær og accept. Derved kan man udvikle og styrke en psykisk fleksibilitet, som kan give den pågældende mulighed for at lade automatiske tanker, f.eks. udtrykt i negativ selv- opfattelse, passere. Metoden blev fra starten anvendt til at reducere stress, men viste sig at være anvendelig ved mange forskellige lidelser. Der er bl.a. dokumentation for: reduktion af stress og andre fysiske og psykiske symptomer, bedre evne til afslapning, lindring af smerter eller bedre evne til at udholde smerter og ubehag, mere energi og livslyst, større selvtillid, og metoden kan forebygge tilbagefald til depression. Mindfulness træning anvendes i dag på mange hospitaler og i andre institutioner verden over.
 
To 8-ugers forløb med dokumenteret virkning er udviklet på basis af metoden: Den oprindelige metode til strssreduktion, som Jon Kabat-Zinn udviklede på University of Massachusetts, kaldet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) og Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression (MBCT) udviklet af tre behandlere og forskere inden for kognitiv terapi, J. Mark G. Willi- ams, Zindal V. Segal og John D.Teasdale i samarbejde med Jon Kabat-Zinn. Flere andre mindful- ness-baserede behandlingsformer har vundet indpas og har dokumenteret virkning. De to mest udbredte er Dialectic Behavior Therapy (DBT) og Acceptance and Committment Therapy (ACT).
Principperne i MBSR er fundamentet i alle former for mindfulness træning og i undervisningen af professionelle. Klinikken tilbyder begge forløb. Foråret 2021 tilbydes 8 ugers forløb i MBCT.

 

MBCT og Depressionsforebyggelse

 

Formålet med kurset er at lære nye måder, hvorpå man kan håndtere sindstilstande, følelser, og stress. Det centrale i Mindfulness træning er at lære at blive opmærksom på små ændringer i kropsfornemmelser, sanseindtryk, tanker, følelser og sindstilstande og derved forebygge depression

 

Metode:

Der veksles mellem korte oplæg, siddende, liggende, stående og gående meditationer, andre opmærksomhedsøvelser samt dialog.

 

Program:

Kurset gennemføres over otte uger. Hver uge har et bestemt tema med tilhørende træning. De otte temaer udgør et samlet hele, så der fra start til slut er tale om et fremadskridende forløb. Se oversigt over de otte temaer til højre denne side.

 

Rammer og udstyr:

Et let tæppe el. lign til brug ved liggende øvelser m.v. Kaffe og the indgår.

 

Betingelser:

Pris: med sygesikring: 2160,00 kr uden sygesikring: 5400,00 kr Hele kurset betales ved tilmelding, og refunderes ikke ved senere afmelding eller ved afbud.

 

Tidspunkt:

Der sættes nye hold op hvert forår og hvert efterår. Næste gruppeforløb begynder fredag den 22 januar 2021 kl. 15 – 17 og fortsætter til 26 marts 2021 15 – 17.
De enkelte gange: 22.01 – 29.01 – 05.02 – 12.02 – 19.02 – 05.03 – 19.03 – 26.03.Kurset inkluderer en hel dag søndag den 14 marts