INDIVIDUELLE FORLØB

INDIVIDUELLE FORLØB

INDIVIDUELLE FORLØB

Kan man ikke blive henvist til psykologbehandling igennem sin egen læge, tilbyder klinikken individuelle forløb som man selv betaler for.

 

Det kan drejer sig om:

1: Barndoms traumer andet end incest
2: Tilknytningsforstyrrelser – ikke dækket på anden vis
3: Traumer og traumereaktioner mere end 1 år tilbage
4: Arbejdsrelaterede belastningsreaktioner og udbrændthed
5: Skilsmisse og parforholds problemer (se siden)
6: Job, karriere eller arbejdsløshed
7: Studierelaterede problemer
8: Alkohol eller stofmisbrug (i fleste tilfælde henvises dog til relevante misbrugscentre)
9: Funktionelle fysiske lidelser ikke dækket af sygesikringen
10:Personlig udvikling
11:opfølgning og vedligehold af tidligere behandling

 

Behandling med Somatic Experiencing

 

Klinikken har et mangeårigt speciale i Somatic Experiencing til kropslig forløsning af traumer. SE Tilgangen er imidlertid effektiv i behandlingen af alle former for forstyrrelser i det autonome nervesystems selvregulerings funktion. Dette kan være forårsaget af langvarigt arbejdspres og stress, udfordringer i ens tidlige tilknytninger eller barndomstraumer der har forstyrret udviklingen af et velreguleret autonomt nervesystem.

 

Anden behandling

 
Klinikken har derudover langvarig arbejdserfaring med behandling af flygtninge og indvandrere med krigstraumer eller tortur traumer, samt patienter med lettere psykiatriske lidelser såsom affekt og personlighedsforstyrrelser, hovedsageligt henvist igennem de speciallæger i psykiatri som klinikken deler klinik med.
 

Personlig udvikling

 
Endelig tilbyder klinikken personlige udviklingsforløb udfra en dybdepsykologisk tilgang (Carl.C Jung, Jes Berthelsen, Ken Wilber) udfra: drømmetydning, meditationserfaringer eller andre transpersonlige erfaringer.
 

priser

 

Klinikken har en social profil og priser kan forhandles individuelt, hvis man er arbejdsløs, studerende eller pensionist.