SYGESIKRINGSKLIENTER

SYGESIKRINGSKLIENTER

SYGESIKRINGSKLIENTER

Man kan blive henvist til psykologbehandling igennem sin egen læge, hvis man har været udsat for livsbegivenheder med potentiel traumatiserende effekt. Det drejer sig om:

 

1: røveri, vold, voldtægt
2: bilulykke eller anden ulykke
3: Pårørende til psykisk syge personer
4: Ramt af en alvorlig invaliderende lidelse
5: Pårørende til personer ramt af en alvorlig invaliderende lidelse
6: Pårørende ved dødsfald
7: Har forsøgt selvmord
8: Har fået en abort efter 12. svangerskabsuge
9: Har været udsat for incest før det fyldte 18. år
10: let til moderat depression
11: angst og OCD
 

Som udgangspunkt gælder henvisningen 12 x psykologbehandling pr. henvisningsårsag, dog undtaget angst og depression der kan forlænges med yderligere 12 x psykologbehandling.

 

Kriser, stress og traumer

 

De fleste har ressourcer til at klare selv ret store belastninger i deres liv, men når det drejer sig om ekstraordinære oplevelser, kan man blive overvældet af situationen i kortere eller længere tid. Det kan medføre psykiske symptomer i form af: Søvnløshed – forvirring – svigtende koncentration – følelsessvingninger – angst og depression. Fysisk kan det give sig udtryk i. Uro – anspændthed – diffuse smerter – forhøjet alarmberedskab.
 

Psykologhjælp

 
Når situationer virker overvældende skyldes det at man er kommet i en situation som man ikke har erfaring med, og derfor heller ikke kan håndtere med de metoder som man ellers bruger når man skal håndtere følelsesmæssigt belastende situationer
 

Hvordan?

 
Traditionelt foregår psykologbehandling igennem samtaler omkring det der er sket og de reaktioner man oplever som følger af hændelsen. Samtalen foregår styret således at man ikke igen overvældes af den magtesløshed og hjælpeløshed der oprindeligt var tilstede da man oplevede den kriseudløsende begivenhed første gang.
For at undgå det, kan psykologer bruge forskellige metoder der fremmer og letter processen. Metoderne varierer efter overbevisning og terapeutisk videreuddannelse hos psykologen. Klinikken specialer kan læses under “Om mig”
 

Om forløbet:

 
Behandlingen indledes med en visiterende samtale der afdækker problemets omfang og karakter. Der gives en psykologisk vurdering og i langt de fleste tilfælde et psykologisk behandlingstilbud.
Tager man imod tilbuddet går man regelmæssigt så længe der er brug for det. Dog max 12 gange for henvisningsårsag 1 – 9 og maks 24 gange for angst og depression (10+11)

 

Husk ved første samtale:

 
Sygesikringsbevis
 
Forsikringspapirer eller tilsagn fra kommunen hvis egenbetaling dækkes af forsikring eller kommune.
 
Hvis egenbetaling dækkes af forsikringsselskab, så vær opmærksom på om dit forsikringsselskab har en tidsgrænse for hvor lang tid tilsagnet gælder. Skandia har således en tidsfrist på 3 måneder fra bevillingen er givet og til at behandlingen afsluttes. Da klinikken typisk har over 3 måneders ventetid på en behandlingsplads, betyder det at bevillingen er forældet ved påbegyndelse af behandlingen, og skal fornys så den dækker behandlingsperioden. Dato for første behandlingsgang meddeles ved den første kontakt, og kan meddeles til dit forsikringsselskab.
 

Klienter med tilskud fra Københavns Kommune modtages ikke. statuserklæringer (PSYK 121) til Københavns Kommune, kun imod forudbetaling, typisk med ventetid på mellem 1 – 9 måneder til følge.